Co je to smlouva o smlouvě budoucí a jak funguje?

Smlouvy, Ostatní

Smlouva o smlouvě budoucí je důležitý mezikrok u obchodních transakcích nebo i v pracovně-právních vztazích. V této smlouvě se strany pouze předběžně domlouvají na uzavření budoucí smlouvy o nějakém konkrétním závazku. Takovým závazkem je zde tedy jen to, že strany v určité době smlouvu uzavřou. Pokud tato doba není dohodnutá, platí, že se budoucí smlouva uzavře během jednoho roku od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí. Povinnost budoucí smlouvu podepsat, závisí na tom, že se okolnosti domluvené ve smlouvě o smlouvě budoucí na tolik nezmění, aby uzavření budoucí smlouvy nebylo možné požadovat. Tento institut je upraven v § 1785 – § 1788 občanského zákoníku.

Podobné články

Pracovněprávní vztahy

Kdy vám může zaměstnavatel dát výpověď?

Kdy vám může zaměstnavatel dát výpověď? Smlouvy, Pracovněprávní vztahy, Pracovní smlouvy, Výpověď Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů, které jsou uvedeny v §

Read More »