Nakupujete zboží na IČO? Pozor, vaše právní ochrana je omezena!

Smlouvy, Právní odpovědnost, Ochrana spotřebitele

Pokud podnikáte, nákup na firmu se může zdát lákavý zejména kvůli daňovým výhodám. Nezapomínejte však, že pokud nakupujete v rámci své podnikatelské činnosti, nejste dle zákona spotřebitelem a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle NOZ a Zákona o ochraně spotřebitele. To znamená, že nemůžete uplatnit 2letou záruku, 14 denní výpovědní dobu při nákupu v e-shopu apod.

 

Jakou ochranu tedy máte? Nejprve je vždy vhodné se podívat na všeobecné obchodní podmínky prodávajícího. Následně není od věci  si prohlédnout samotné zboží a jeho obal, zda neobsahuje formulaci typu “použitelné do…”.  Po té už zbývá jen zákonná ochrana dle § 2099 a násl., která vám umožňuje uplatnit právo z vadného plnění, ale jen v případě, že zboží bylo vadné již při převzetí (pozor, pokud se vada projevila později, není to na škodu, neboť je možné, že zboží bylo vadné již při převzetí a vada se pouze projevila později). Pokud je taková vada hrubým porušení kupní smlouvy (tzn. zboží byste s takovouto vadou nikdy nekoupili), máte možnost požadovat výměnu, opravu, slevu z kupní ceny či odstoupit od smlouvy, přičemž prodávající má povinnost respektovat váš výběr.

Podobné články

Právní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »