Co je to smlouva o smlouvě budoucí a jak funguje?

Smlouvy, Ostatní

Smlouva o smlouvě budoucí je důležitý mezikrok u obchodních transakcích nebo i v pracovně-právních vztazích. V této smlouvě se strany pouze předběžně domlouvají na uzavření budoucí smlouvy o nějakém konkrétním závazku. Takovým závazkem je zde tedy jen to, že strany v určité době smlouvu uzavřou. Pokud tato doba není dohodnutá, platí, že se budoucí smlouva uzavře během jednoho roku od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí. Povinnost budoucí smlouvu podepsat, závisí na tom, že se okolnosti domluvené ve smlouvě o smlouvě budoucí na tolik nezmění, aby uzavření budoucí smlouvy nebylo možné požadovat. Tento institut je upraven v § 1785 – § 1788 občanského zákoníku.

Podobné články

Právní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »