Nemůžete krátkodobě splácet své dluhy? Využijte moratoria a vyhněte se tak úpadku!

Smlouvy, Ostatní

Pokud se podnikatel nachází v insolvenčních řízení např. z důvodu krátkodobého výpadku příjmů a věří, že za krátkou dobu bude moci opět naplnit všechny své závazky, může požádat o moratorium, které může být vyhlášeno maximálně na 3 měsíce – podnikatel má tedy 90 dnů na to, aby se dostal z platební neschopnosti a nebylo rozhodnuto o jeho úpadku. 

Výhodou moratoria tedy je, jak již bylo avizováno výše, že insolvenční soud nemůže rozhodnout o úpadku podnikatele. Přesto však věřitelé mohou přihlašovat své pohledávky vůči danému podnikateli. Účinky těchto úkonů nastávají až po skončení moratoria. Zároveň moratorium podnikatele chrání před tím, aby mu jeho dodavatelé zboží a služeb vypověděli tyto smlouvy za dobu trvání moratoria (musí však splnit určité podmínky dle § 122 ins. zákona). Moratorium zaniká buď a) uplynutím doby, b) na návrh většiny věřitelů či c) pokud podnikatel uvedl v návrhu na moratorium nepravdivé údaje.

Podobné články

Právní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »