Nemůžete krátkodobě splácet své dluhy? Využijte moratoria a vyhněte se tak úpadku!

Smlouvy, Ostatní

Pokud se podnikatel nachází v insolvenčních řízení např. z důvodu krátkodobého výpadku příjmů a věří, že za krátkou dobu bude moci opět naplnit všechny své závazky, může požádat o moratorium, které může být vyhlášeno maximálně na 3 měsíce – podnikatel má tedy 90 dnů na to, aby se dostal z platební neschopnosti a nebylo rozhodnuto o jeho úpadku. 

Výhodou moratoria tedy je, jak již bylo avizováno výše, že insolvenční soud nemůže rozhodnout o úpadku podnikatele. Přesto však věřitelé mohou přihlašovat své pohledávky vůči danému podnikateli. Účinky těchto úkonů nastávají až po skončení moratoria. Zároveň moratorium podnikatele chrání před tím, aby mu jeho dodavatelé zboží a služeb vypověděli tyto smlouvy za dobu trvání moratoria (musí však splnit určité podmínky dle § 122 ins. zákona). Moratorium zaniká buď a) uplynutím doby, b) na návrh většiny věřitelů či c) pokud podnikatel uvedl v návrhu na moratorium nepravdivé údaje.

Podobné články

Ostatní

Podvod v internetovém prostředí – jaké jsou jeho nejčastější formy, na co si dát pozor a jak se mu vyhnout?

Trestný čin podvodu ve smyslu § 209 trestního zákoníku je tzv. obohacovacím trestným činem, to znamená, že vyžaduje, aby jeho pachatel sebe nebo jiného na úkor oběti obohatil, a to konkrétně tím, že oběť podvodu záměrně uvede v omyl, využije jejího omylu, o kterém ví, nebo před obětí zamlčí podstatné informace, tedy takové, které kdyby oběť znala, tak s podvodníkem nebude jednat či bude jednat za jiných podmínek.

Read More »
Právní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »