studentporadna-logo
Právní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Číst více »
Ostatní

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení Právní odpovědnost, ostatní Insolvenční řízení je zvláštní občanské soudní řízení, kterým se v českém právním řádu rozumí řízení podle zákona č. 182/2006 sb.,

Číst více »
Nezletilý, opatrovnictví, poručnictví

Jak je to se zastoupením dítěte?

Jak je to se zastoupením dítěte? Rodina, Právní odpovědnost, Zastoupení nezletilého Dítě jako každá lidská bytost má právní osobnost již od svého narození. Schopnost dítěte

Číst více »