Kolik můžete dostat zaplaceno za vytrpěnou bolest?

Ostatní, Právní odpovědnost, Kdo je za tohle odpovědný?, Kolik musím zaplatit nebo kolik mohu požadovat?, Jaké jsou sankce?, Co je ještě legální?, Trestní právo

Pokud vám jiná osoba způsobí zranění, máte dle občanského zákoníku (NOZ) právo na to, aby vám vynahradila v penězích vytrpěnou bolest i ztížené společenské uplatnění. Jak ale určit výši takové peněžní náhrady? Zákon je totiž v této oblasti velmi obecný, proto Nejvyšší soud vydal podrobnou metodiku, kde jsou vypsány jednotlivé typy zranění a každé z nich je bodově ohodnoceno. Poškozený má poté nárok na peněžní náhradu ve výši „počet bodů“ * „1 % z průměrné měsíční mzdy v roce předcházejícím utrpěnému zranění“. Tato metodika není sice právně závazná, přesto je však pro svou exaktnost a přehlednost hojně využívána ostatními soudy.

 

Pokud by tedy do vás někdo v roce 2021 naboural a způsobil vám zlomeninu kyčelní kosti (která je dle metodiky ohodnocena 150 body), máte nárok na náhradu nemajetkové újmy ve výši 53 416,- Kč. Nezapomínejte však, že mimo náhrady bolestného máte právo i na další náhrady, např. ušlý zisk, vynaložené náklady na léčbu apod.

Podobné články

Ostatní

Podvod v internetovém prostředí – jaké jsou jeho nejčastější formy, na co si dát pozor a jak se mu vyhnout?

Trestný čin podvodu ve smyslu § 209 trestního zákoníku je tzv. obohacovacím trestným činem, to znamená, že vyžaduje, aby jeho pachatel sebe nebo jiného na úkor oběti obohatil, a to konkrétně tím, že oběť podvodu záměrně uvede v omyl, využije jejího omylu, o kterém ví, nebo před obětí zamlčí podstatné informace, tedy takové, které kdyby oběť znala, tak s podvodníkem nebude jednat či bude jednat za jiných podmínek.

Read More »
Trestní právo

Kdy může být pachatel vzat do vazby?

Jaké jsou podmínky vzetí pachatele do vazby? Jaké typy vazeb v českém právním řádu rozdělujeme?
Vše Vám podrobně popíšeme a přidáme i nedávný případ žháře z Prahy, který byl vzat do vazby.

Read More »
Právní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »