Insolvenční řízení

Právní odpovědnost, ostatní

Insolvenční řízení je zvláštní občanské soudní řízení, kterým se v českém právním řádu rozumí řízení podle zákona č. 182/2006 sb., insolvenčního zákona. Tento zákon upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů a oddlužení dlužníka.

 

Insolvenční řízení má tři fáze, a to zahájení, průběh a ukončení. V první fázi se zahajuje insolvenční řízení a podává se tzv. Insolvenční návrh. V druhé fázi se rozhoduje o úpadku dlužníka, a o jeho vhodném řešení. Následuje realizace zvoleného způsobu řešení úpadku a dovršení třetí fáze, tedy konec insolvenčního řízení.

 

Podmínky, které jsou nutné, aby toto řízení mohlo proběhnout, se zjišťují v jeho rámci a pokračuje se pak realizací potřebných opatření.

 

Mezi subjekty insolvenčního řízení patří dlužník a věřitelé, věřitelské orgány, insolvenční správce, státní zastupitelství či likvidátor dlužníka.

Podobné články

Ostatní

Porušení dobrých mravů

Porušení dobrých mravů Smlouvy, Trestní právo, ostatní, Právní odpovědnost, ostatní § 2909 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku zakotvuje povinnost škůdce nahradit škodu poškozenému,

Read More »