Jak můžeme definovat výživné?

Rodina, Manželství, Výživné

Pojem výživné není v zákoně obecně definován, avšak často je charakterizován jako majetkový soubor věcí a jiných právních předmětů, ocenitelnými penězi, který poskytuje jedna osoba druhé, aby uspokojovala její životní potřeby. Výživné nebo-li alimenty nejčastěji představuje peníze, kterými rodič povinně přispívá na potřeby svého dítěte, pokud není schopno se samo živit. Podle našeho nového občanského zákoníku platí, že mezi rodiči a dětmi je vzájemná vyživovací povinnost, která je však i mezi ostatními příbuznými a manžely. Nelze tedy chybně tvrdit, že výživné funguje pouze tak, že rodiče jej vyplácí dítěti, pojem výživného je mnohem širší. 

 

Podle § 613 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se právo na výživné nepromlčuje, jelikož samotné neuplatnění práva na výživu po delší dobu nepůsobí odpadnutí důvodů, pro něž zákonodárce vyživovací povinnost mezi určitými kategoriemi osob zakotvil.

Podobné články

Nezletilý, opatrovnictví, poručnictví

Jak je to se zastoupením dítěte?

Jak je to se zastoupením dítěte? Rodina, Právní odpovědnost, Zastoupení nezletilého Dítě jako každá lidská bytost má právní osobnost již od svého narození. Schopnost dítěte

Read More »