Jak funguje odkázání věci u dědického řízení?

Rodina, Dědické řízení, Smlouvy

Zákon stanoví, že “odkazem se odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadě jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva” (§ 1477 občanského zákoníku). To znamená, že pokud v pořízení pro případ smrti (zde může klasicky jít o závěť) zůstavitel nařídí určité osobě, aby odkazovníku vydala předmět odkazu (§ 1594 občanského zákoníku), bere se toto jednání jako zřízení odkazu. 

Odkaz je obzvláště důležitý pro činnosti filantropů, kteří by rádi po své smrti odkázali určitou část svého majetku nějaké veřejně prospěšné instituci. Zde může dojít k případu odkázání ve prospěch charity. Tento účel zřizování odkazu rovněž rezonuje důvodovou zprávou, která hovoří o nutnosti zavedení tohoto institutu ve spojení s darováním pro dobročinné instituce, protože odkaz nezatěžuje odkazovníka povinností přispět na úhradu zůstavitelových dluhů. 

Samozřejmě ani zdaleka nemůžeme říci, že odkaz ve prospěch charity je jediným způsobem využití tohoto institutu. Odkaz může zřídit naprosto každý, který je způsobilý ke zřizování výše uvedených pořízení pro případ smrti, a často to může odkazovníku významně pomoci a prospět. 

Podobné články

Rodina

Jak na asistovanou reprodukci z právního hlediska?

Úvodem se článek zabývá samotnou definicí pojmu asistované reprodukce, a to dle příslušného právního předpisu. Posléze se věnuje nutným podmínkám, které je třeba splnit, aby byl samotný proces dle zákona vůbec umožněn. Povrchově se zaměřuje i na další detailnější okolnosti asistované reprodukce vycházející ze zákona 373/2011 Sb.

Read More »
Adopce a náhradní péče

Adopce dětí homosexuálními páry a jejich právní ochrana

Adopce dětí u homosexuálních párů je možná, jejich právní ochrana však v komparaci s heterosexuálními páry není rovná. Homosexuálové jsou často nuceni český právní systém v tomto ohledu obcházet – v zájmu ochrany jejich rodiny a tato problematika se pak přesouvá do jakési šedé zóny práva.

Read More »
Právní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »