Jak můžeme definovat výživné?

Rodina, Manželství, Výživné

Pojem výživné není v zákoně obecně definován, avšak často je charakterizován jako majetkový soubor věcí a jiných právních předmětů, ocenitelnými penězi, který poskytuje jedna osoba druhé, aby uspokojovala její životní potřeby. Výživné nebo-li alimenty nejčastěji představuje peníze, kterými rodič povinně přispívá na potřeby svého dítěte, pokud není schopno se samo živit. Podle našeho nového občanského zákoníku platí, že mezi rodiči a dětmi je vzájemná vyživovací povinnost, která je však i mezi ostatními příbuznými a manžely. Nelze tedy chybně tvrdit, že výživné funguje pouze tak, že rodiče jej vyplácí dítěti, pojem výživného je mnohem širší. 

 

Podle § 613 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se právo na výživné nepromlčuje, jelikož samotné neuplatnění práva na výživu po delší dobu nepůsobí odpadnutí důvodů, pro něž zákonodárce vyživovací povinnost mezi určitými kategoriemi osob zakotvil.

Podobné články

Manželství

Vyživovací povinnost

Vyživovací povinnost a často kladené otázky Rodina, Společné jmění manželů, Výživné, Nezletilý Vyživovací povinnost Pojem výživné není v zákoně obecně definován, avšak často je charakterizován

Read More »
Adopce a náhradní péče

Rodičovská odpovědnost

Rodičovská odpovědnost Rodina, Manželství, Adopce a náhradní péče, Výživné, Nezletilý Základní náhled na rodičovskou odpovědnost Podle § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, rodičovská

Read More »