Co je to výjimečný trest?

Trestní právo, Jaké jsou sankce?

Jako nejvyšší možnou sankci za trestný čin u nás lze uložit tzv. trest výjimečný. Jeho úpravu je k nalezení v ustanovení § 54 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve kterém je v prvním odstavci uvedeno, že “výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let, jednak trest odnětí svobody na doživotí”. Uložení výjimečného trestu je podmíněno tím, že pachatel spáchá zvlášť závažný zločin, u něhož trestní zákon výslovně dovoluje takový trest uložit. V odstavci třetím výše zmíněného paragrafu jsou pak vyjmenovány zločiny, za které lze uložit speciálně trest doživotí, a za jakých dalších podmínek je uložení tohoto nejtvrdšího trestu, který náš právní řád rozeznává, možné. Mezi trestné činy, za které lze uložit doživotní trest, patří například teroristický útok nebo genocidium.

Podobné články

Trestní právo

Kdy může být pachatel vzat do vazby?

Jaké jsou podmínky vzetí pachatele do vazby? Jaké typy vazeb v českém právním řádu rozdělujeme?
Vše Vám podrobně popíšeme a přidáme i nedávný případ žháře z Prahy, který byl vzat do vazby.

Read More »
Co je ještě legální?

Co je to trestný čin opilství?

Co je to trestný čin opilství? Nemovitosti, Vlastnické právo k nemovitostem Za trestný čin jste odpovědný i pokud jste ho spáchali pod vlivem omamných látek.

Read More »
Co je ještě legální?

Nebezpečné pronásledování

Nebezpečné pronásledování Trestní právo, Co je ještě legální, Jaké jsou sankce, Ostatní Podle § 354 TZ je pachatelem nebezpečného pronásledování ten, kdo jiného dlouhodobě pronásleduje

Read More »