Nebezpečné pronásledování

Trestní právo, Co je ještě legální, Jaké jsou sankce, Ostatní

Podle § 354 TZ je pachatelem nebezpečného pronásledování ten, kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že: Vyhrožuje újmou na zdraví jemu nebo osobám blízkým; vyhledává jeho blízkost nebo jej sleduje; vytrvale jej kontaktuje; omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života; nebo zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu.

A toto jednání v něm důvodně vzbuzuje obavu o jeho zdraví nebo život, či jeho blízkých. Pachatel bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok nebo zákazem činnosti.

Přitěžující okolnosti způsobující odnětí svobody pachatele na šest měsíců až 3 roky jsou takové skutečnosti, při kterých došlo k takovému jednání vůči dítěti nebo těhotné ženě. Pokud pachatel jednal se zbraní; nebo nejméně se dvěma osobami.

Podobné články

Trestní právo

Kdy může být pachatel vzat do vazby?

Jaké jsou podmínky vzetí pachatele do vazby? Jaké typy vazeb v českém právním řádu rozdělujeme?
Vše Vám podrobně popíšeme a přidáme i nedávný případ žháře z Prahy, který byl vzat do vazby.

Read More »
Jaké jsou sankce?

Co je to výjimečný trest?

Co je to výjimečný trest? Trestní právo, Jaké jsou sankce? Jako nejvyšší možnou sankci za trestný čin u nás lze uložit tzv. trest výjimečný. Jeho

Read More »
Co je ještě legální?

Co je to trestný čin opilství?

Co je to trestný čin opilství? Nemovitosti, Vlastnické právo k nemovitostem Za trestný čin jste odpovědný i pokud jste ho spáchali pod vlivem omamných látek.

Read More »