Co je to trestný čin opilství?

Nemovitosti, Vlastnické právo k nemovitostem

Za trestný čin jste odpovědný i pokud jste ho spáchali pod vlivem omamných látek. Tuto situaci upravuje § 360 trestního zákoníku, který říká, že kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším. 

 

Pokud se tedy úmyslně nebo z nedbalosti přivedete do stavu nepříčetnosti užitím omamné látky, například alkoholu, a neměli jste v úmysl spáchat trestný čin před užitím této látky, tak za čin též odpovídáte. Zavinění pokrývá jen přivedení se do stavu nepříčetnosti a na kvazidelikt spáchaný v tomto stavu se nevztahuje, neboť pak by pachatel odpovídal podle zásady „svobodné jednání ve své příčině“. Toto jednání tedy zakládá Vaši právní odpovědnost za trestný čin.

Podobné články

Trestní právo

Kdy může být pachatel vzat do vazby?

Jaké jsou podmínky vzetí pachatele do vazby? Jaké typy vazeb v českém právním řádu rozdělujeme?
Vše Vám podrobně popíšeme a přidáme i nedávný případ žháře z Prahy, který byl vzat do vazby.

Read More »
Jaké jsou sankce?

Co je to výjimečný trest?

Co je to výjimečný trest? Trestní právo, Jaké jsou sankce? Jako nejvyšší možnou sankci za trestný čin u nás lze uložit tzv. trest výjimečný. Jeho

Read More »
Co je ještě legální?

Nebezpečné pronásledování

Nebezpečné pronásledování Trestní právo, Co je ještě legální, Jaké jsou sankce, Ostatní Podle § 354 TZ je pachatelem nebezpečného pronásledování ten, kdo jiného dlouhodobě pronásleduje

Read More »