Jak mohou být trestáni mladiství?

Trestní právo, Co je ještě legální?, Jaké jsou sankce?

Trestní odpovědnost je u mladistvých mírnější a jiného rázu než u zletilých. Mladší děti do patnácti let ji například nemají, nemůžou tudíž být trestně stíhání ani policií ani státním zastupitelstvím. Jako sankce u trestných činů spáchaných dětmi mladšími patnácti let, přichází na řadu tzv. výchovná opatření. Pokud se dítě od 12 do 15 let dopustilo takového trestného činu, za který by u zletilých byl uložen výjimečný trest, tak je sankcí ústavní výchova. 

 

V poslední době se diskutuje o tom, jestli se věková hranice trestní odpovědnosti nesníží, stále však zůstává na patnácti letech. Pro nezletilé mezi 15 a 18 letech věku se tedy trestní sazby, které jsou stanovené v zákoně č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, snižují na polovinu. Spodní hranice takové sankce nesmí přesáhnout rok a horní hranice nesmí přesáhnout pět let. Jsou zde však i různé výjimky, při kterých může být horní hranice až 10 let.

Podobné články

Trestní právo

Kdy může být pachatel vzat do vazby?

Jaké jsou podmínky vzetí pachatele do vazby? Jaké typy vazeb v českém právním řádu rozdělujeme?
Vše Vám podrobně popíšeme a přidáme i nedávný případ žháře z Prahy, který byl vzat do vazby.

Read More »
Jaké jsou sankce?

Co je to výjimečný trest?

Co je to výjimečný trest? Trestní právo, Jaké jsou sankce? Jako nejvyšší možnou sankci za trestný čin u nás lze uložit tzv. trest výjimečný. Jeho

Read More »
Co je ještě legální?

Co je to trestný čin opilství?

Co je to trestný čin opilství? Nemovitosti, Vlastnické právo k nemovitostem Za trestný čin jste odpovědný i pokud jste ho spáchali pod vlivem omamných látek.

Read More »