Pachatel využil nepříčetnosti osoby pro vykonání trestného činu - nepřímé pachatelství

Trestní právo, Co je ještě legální?, Ostatní

Trestní zákoník stanoví, že pachatelem trestného činu je i ten, kdo pro spáchání trestného činu využije jiné osoby, která není trestně odpovědná – tomuto jednání se říká nepřímé pachatelství, a ten kdo toto vykonává se označuje jako nepřímý pachatel. Osoba není trestně odpovědná klasicky například pro nedostatečný věk nebo nepříčetnost. Pokud tedy pachatel nějakým způsobem donutí nepříčetného člověka například k tomu, aby přimíchal jed někomu do jídla, tak je za toto jednání zcela jistě odpovědný ten, který takto nepříčetnou osobu, která si následky svého jednání neuvědomuje, využil. Jako další klasický případ se uvádí využití dětí pro pašování drog. K takovémuto nepřímému pachatelství dojde pachatel, který dá balíček plný drog dítěti a řekne mu, ať jej přenese na místo určení. Trestně neodpovědné dítě pak přenese balíček, a ani kupříkladu nemusí vědět, co je jeho obsahem.

Podobné články

Trestní právo

Kdy může být pachatel vzat do vazby?

Jaké jsou podmínky vzetí pachatele do vazby? Jaké typy vazeb v českém právním řádu rozdělujeme?
Vše Vám podrobně popíšeme a přidáme i nedávný případ žháře z Prahy, který byl vzat do vazby.

Read More »
Jaké jsou sankce?

Co je to výjimečný trest?

Co je to výjimečný trest? Trestní právo, Jaké jsou sankce? Jako nejvyšší možnou sankci za trestný čin u nás lze uložit tzv. trest výjimečný. Jeho

Read More »
Co je ještě legální?

Co je to trestný čin opilství?

Co je to trestný čin opilství? Nemovitosti, Vlastnické právo k nemovitostem Za trestný čin jste odpovědný i pokud jste ho spáchali pod vlivem omamných látek.

Read More »