Nebezpečné vyhrožování

Trestní právo, co je ještě legální?, Jaké jsou sankce?, Ostatní

Poslední vlna pandemie COVID – 19 přinesla kromě ohrožení veřejného zdraví i jiné společenské nešvary, jako je vyhrožování a pronásledování těch, kteří bojují za ochranu našeho zdraví a našich životů. Takové jednání by nikým nemělo být přehlíženo ani tolerováno! Co to vlastně vyhrožování je?

Podle § 353 trestního zákoníku je vyhrožování takové jednání, při kterém vzniká poškozenému důvodná obava o jeho život nebo zdraví. Klasicky se uvádí, že pachatel musí oběti trestného činu vyhrožovat usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou. Při takovém jednání bude pachatel potrestán až na 1 rok nebo zákazem činnosti.

Přitěžující okolností je takové jednání, při kterém pachatel jedná jako člen organizované skupiny; jedná tak vůči dítěti nebo těhotné ženě; se zbraní; na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi při výkonu jejich zaměstnání. Dále na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu jeho povolání směřující k záchraně života nebo ochraně zdraví nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnosti při ochraně zdraví, života nebo majetku vyplývající z jeho postavení.

V těchto případech bude pachatel potrestán až na 3 léta nebo zákazem činnosti.

Podobné články

Trestní právo

Kdy může být pachatel vzat do vazby?

Jaké jsou podmínky vzetí pachatele do vazby? Jaké typy vazeb v českém právním řádu rozdělujeme?
Vše Vám podrobně popíšeme a přidáme i nedávný případ žháře z Prahy, který byl vzat do vazby.

Read More »
Jaké jsou sankce?

Co je to výjimečný trest?

Co je to výjimečný trest? Trestní právo, Jaké jsou sankce? Jako nejvyšší možnou sankci za trestný čin u nás lze uložit tzv. trest výjimečný. Jeho

Read More »
Co je ještě legální?

Co je to trestný čin opilství?

Co je to trestný čin opilství? Nemovitosti, Vlastnické právo k nemovitostem Za trestný čin jste odpovědný i pokud jste ho spáchali pod vlivem omamných látek.

Read More »