Co znamená “množství větší než malé”?

Co je ještě legální?, Jaké jsou sankce?, Trestní právo, Trestní oznámení, Ostatní

Podle § 284 dost 1 a 2 trestního zákoníku u sebe člověk nemůže uchovávat množství větší než malé omamných látek jako jsou například konopí, pryskyřice z konopí nebo některé typy psychotropních látek. Pokud je u něj takové množství nalezeno, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Co ale znamená množství větší než malé? Obecně se jedná o takové množství přechovávané omamné nebo psychotropní látky nebo jedu, které vícenásobně převyšuje běžnou dávku obvyklého konzumenta, a to podle ohrožení vyplývajícího pro život a zdraví lidí ze škodlivosti jednotlivých druhů látek. Stále se ale jedná o celkem vágní ustanovení trestního zákoníku. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu je důležité při závěru o naplnění uvedeného množství třeba podpůrně zohlednit, zda šlo o prvokonzumenta či uživatele těchto látek v pokročilém stadiu závislosti, případně i jiné skutečnosti ovlivňující míru ohrožení života nebo zdraví uživatele.

Podobné články

Trestní právo

Kdy může být pachatel vzat do vazby?

Jaké jsou podmínky vzetí pachatele do vazby? Jaké typy vazeb v českém právním řádu rozdělujeme?
Vše Vám podrobně popíšeme a přidáme i nedávný případ žháře z Prahy, který byl vzat do vazby.

Read More »
Jaké jsou sankce?

Co je to výjimečný trest?

Co je to výjimečný trest? Trestní právo, Jaké jsou sankce? Jako nejvyšší možnou sankci za trestný čin u nás lze uložit tzv. trest výjimečný. Jeho

Read More »
Co je ještě legální?

Co je to trestný čin opilství?

Co je to trestný čin opilství? Nemovitosti, Vlastnické právo k nemovitostem Za trestný čin jste odpovědný i pokud jste ho spáchali pod vlivem omamných látek.

Read More »