Výpověď

Pracovněprávní vztahy, Pracovní smlouvy, Výpověď

Jeden z druhů rozvázání pracovního poměru představuje výpověď. Výpověď je jednostranné právní jednání, které provádí buď zaměstnavatel nebo zaměstnanec a dává jím druhé straně na vědomí, že je jeho vůle rozvázat pracovněprávní vztah. Je zřetelné, že u tohoto institutu pobírá zaměstnanec větší ochrany, neboť ten může podat výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo také může neuvést žádný důvod své výpovědi. Naproti tomu zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z osmi důvodů, které jsou vymezené v § 52 zákoníku práce. 

Jaké jsou náležitosti výpovědi?

pověď v prvé řadě musí být vždy písemná! Pokud by písemná nebyla, tak zákoník práce v § 50 odstavci 1 uvádí, že se k takové výpovědi nepřihlíží. Dále je nutné, aby výpověď měla přesně vymezeno, kdo ji podává a komu ji směřuje, datum a vlastnoruční podpis. Pokud výpověď podává zaměstnavatel, musí v ní přesně vymezit, z jakého důvodu ji podle § 52 podává. Výpověď by měla být podána osobně, je však možné zmocnit k tomuto úkonu jinou osobu. V zákonem stanovených případech může být výpověď doručena i elektronicky.

Podobné články

Pracovněprávní vztahy

Kdy vám může zaměstnavatel dát výpověď?

Kdy vám může zaměstnavatel dát výpověď? Smlouvy, Pracovněprávní vztahy, Pracovní smlouvy, Výpověď Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů, které jsou uvedeny v §

Read More »
DPP a DPČ

Pracovní poměr a jeho alternativy

Pracovní poměr a jeho alternativy Smlouvy, Pracovněprávní vztahy, Pracovní smlouvy, DPP a DPČ Úvod Pracovní poměr je vztah mezi zaměstnancem na jedné straně a zaměstnavatelem

Read More »