Pracovní poměr a jeho alternativy

Smlouvy, Pracovněprávní vztahy, Pracovní smlouvy, DPP a DPČ

Úvod

Pracovní poměr je vztah mezi zaměstnancem na jedné straně a zaměstnavatelem na straně druhé, který je uzavírán pracovní smlouvou. Základními náležitostmi této smlouvy jsou druh práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Bez těchto položek není pracovní smlouva platná. Navíc se k výše uvedeným ještě přidává podpis a datum a místo podpisu, ale to je bráno jako samozřejmost. 

Odchylky od smlouvy

Pokud by se někdo chtěl odchýlit od pracovní smlouvy, tak je nutné, aby došlo k oboustrannému souhlasu. Pro zaměstnance tak může být výhodná co nejpřesnější specifikace výkonu jeho práce, protože pokud by ho zaměstnavatel chtěl převelet na jinou práci, tak by s tím zaměstnanec musel souhlasit právě proto, že by se jednalo o odchylku od pracovní smlouvy. Stejně tak je pro zaměstnance nevýhodné, když si ujedná jako místo výkonu práce kupříkladu celou Českou republiku. Znamenalo by to, že je povinen vykonávat práci kdekoliv v Česku, kde to zaměstnavatel zrovna bude potřebovat.
 
Změna obsahu pracovní smlouvy může být provedena i bez souhlasu. To se je však povoleno pouze v určitých případech. Takovým případem může být situace, kdy je zaměstnanec trestně stíhán za trestný čin, který spáchal v souvislosti s výkonem dané práce. 
 
Dále se určují předpoklady, které ukládají zaměstnavateli povinnost zaměstnance převést na jinou práci. Jedním z těchto předpokladů je určení lékaře, že zaměstnanec není schopen nadále vykonávat svou dosavadní práci. Mezi další, asi více známé, patří těhotenství ženy. Podle ustanovení § 238 odstavce 1 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoníku práce, je zakázáno ženy zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Tyto práce jsou pak přesněji vymezeny ve vyhlášce číslo 180/2015 Sb.

Dohody

Mimo práci v rámci pracovního poměru je v Česku hojně využíván institut tzv. dohod, které umožňují výkon práce mimo pracovní poměr. Rozeznáváme dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. U té první nesmí zaměstnanec za rok odpracovat více než 300 hodin. U druhé se zase nemůže stát, že by zaměstnanec pracoval více než je polovina pracovního týdne – tedy 20 hodin týdně. Pracovat „na dohodu“ se vyplatí studentům nebo obecně pokud se jedná jen o přivýdělek. Tento stav je dán tím, že u dohod jsou stanovené limity výdělku, do jejichž výše se neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Další výhodou je bezesporu flexibilita obou stran, která je dána menší složitostí pracovněprávního vztahu.

Zeptejte se nás

Pracovněprávní vztah je záležitost, která se dříve nebo později bude týkat každého z nás. Se vstoupením do takového vztahu vzniká spoustu práv a povinností na obou stranách a někdy je složité se v nich zcela dobře vyznat. Proto se neváhejte obrátit na naše studenty, kteří se v této oblasti práva skvěle orientují a rádi Vám s Vašimi dotazy ohledně pracovních vztahů pomohou.

Podobné články

Právní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »