Ukončení pracovního poměru

Pracovněprávní vztahy, Pracovní smlouvy, Výpověď

Zákoník práce obecně rozlišuje pět základních způsobů, jakými u nás lze ukončit pracovní poměr. Jejich konkrétní výčet najdeme v § 48 odstavci 1, který říká, že pracovní poměr může být rozvázán jen a) dohodou, b) výpovědí, c) okamžitým zrušením nebo d) zrušením ve zkušební době. Pátým způsobem je uplynutí doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán.

 

Výpověď pracovního poměru je jednostranným právním úkonem, který může vykonat jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Zaměstnanec může podat výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodů. Na druhou stranu zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen ze zákonem určených důvodů, které jsou blíže rozebrány v § 52 zákoníku práce.

Podobné články

Pracovněprávní vztahy

Kdy vám může zaměstnavatel dát výpověď?

Kdy vám může zaměstnavatel dát výpověď? Smlouvy, Pracovněprávní vztahy, Pracovní smlouvy, Výpověď Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů, které jsou uvedeny v §

Read More »
DPP a DPČ

Pracovní poměr a jeho alternativy

Pracovní poměr a jeho alternativy Smlouvy, Pracovněprávní vztahy, Pracovní smlouvy, DPP a DPČ Úvod Pracovní poměr je vztah mezi zaměstnancem na jedné straně a zaměstnavatelem

Read More »