Co je to odúmrť v dědickém řízení?

Rodina, Dědické řízení, Ostatní

Představme si situaci, kdy po zemřelém zůstane dědictví bez dědice. Lidé, kteří by dědili zkrátka buď vůbec nejsou, třeba kvůli dřívějším úmrtím, nebo jsou a nemohou, nebo se rozhodli neuplatnit své právo dědit. Co se v takovém případě děje?

 

Dědictví bez dědice nazýváme jako odúmrť, která je definována v ustanovení § 1634 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, které stanovuje, že “nedědí-li žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic”. Dále je ve zmíněném paragrafu také uvedeno, že stát, pokud bude dědit odúmrť, nemá právo dědictví odmítnout. 

 

Starat se o odúmrť je kompetence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na stránkách ÚZSVM je uvedeno, že pokud stát zdědí věci, které mají historický význam, tak je zpravidla zdarma předává galeriím a podobným institucím. Zbytek majetku předává dětským domovům, výchovným ústavům nebo třeba nemocnicím. Majetek, který stát nepotřebuje je nabízen v různých aukcích nebo dražbách.

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle svých webových stránek za rok 2020 řešil 1.207 případů odúmrtí a převzal majetek v hodnotě větší než 225 milionů korun.Podobné články

Rodina

Jak na asistovanou reprodukci z právního hlediska?

Úvodem se článek zabývá samotnou definicí pojmu asistované reprodukce, a to dle příslušného právního předpisu. Posléze se věnuje nutným podmínkám, které je třeba splnit, aby byl samotný proces dle zákona vůbec umožněn. Povrchově se zaměřuje i na další detailnější okolnosti asistované reprodukce vycházející ze zákona 373/2011 Sb.

Read More »
Adopce a náhradní péče

Adopce dětí homosexuálními páry a jejich právní ochrana

Adopce dětí u homosexuálních párů je možná, jejich právní ochrana však v komparaci s heterosexuálními páry není rovná. Homosexuálové jsou často nuceni český právní systém v tomto ohledu obcházet – v zájmu ochrany jejich rodiny a tato problematika se pak přesouvá do jakési šedé zóny práva.

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »