Jak funguje dědění ze zákona?

Rodina, Dědické řízení, Ostatní

Pokud zůstavitel za svého života nijak neřešil, jak bude jeho jmění přerozděleno po jeho smrti, takže nesepsal závěť ani podobnou listinu, bude se pozůstalost vypořádávat podle zákona. To znamená, že zákon určí, kdo bude dědit, a jaký podíl mu bude přiřazen. Konkrétně toto určí tzv. dědické třídy, které jsou upraveny podle § 1635 až § 1640 občanského zákoníku. Obecně platí, že ve vyšších dědických třídách dědí vzdálenější příbuzní zůstavitele a naopak. Jednou z nejdůležitějších je hned první dědická třída, podle které dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel – všichni rovným dílem. Toto ustanovení je obzvláště důležité pro výpočet povinného dědíckého podílu pro nepominutelného dědice, kterému jsme se věnovali v dřívějším příspěvku. Celkově občanský zákoník definuje šest dědických tříd, s tím, že v poslední šesté, dědí děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, rovněž všichni rovným dílem, a pouze za předpokladu, že se nedědí podle předešlých dědických tříd.

Podobné články

Rodina

Jak na asistovanou reprodukci z právního hlediska?

Úvodem se článek zabývá samotnou definicí pojmu asistované reprodukce, a to dle příslušného právního předpisu. Posléze se věnuje nutným podmínkám, které je třeba splnit, aby byl samotný proces dle zákona vůbec umožněn. Povrchově se zaměřuje i na další detailnější okolnosti asistované reprodukce vycházející ze zákona 373/2011 Sb.

Read More »
Adopce a náhradní péče

Adopce dětí homosexuálními páry a jejich právní ochrana

Adopce dětí u homosexuálních párů je možná, jejich právní ochrana však v komparaci s heterosexuálními páry není rovná. Homosexuálové jsou často nuceni český právní systém v tomto ohledu obcházet – v zájmu ochrany jejich rodiny a tato problematika se pak přesouvá do jakési šedé zóny práva.

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »