Podali jste žalobu, kterou chcete vzít zpět?

Ostatní

Podle § 96 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, („o.s.ř.) je možné vzít svou žalobu zpět. Podle odstavce 1 tohoto paragrafu jí můžete, jako žalobce, vzít zpět a to zcela a nebo jen zčásti. Je-li takový návrh podán, soud řízení zastaví v rozsahu zpětvzetí návrhu, tedy pokud berete žalobu zpět jen z části, do takového rozsahu se řízení zastaví. Pokud jste návrh podali až poté, co soud již rozhodl, ale ještě samotné rozhodnutí nenabylo právní moci, tak soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí v rozsahu zpětvzetí návrhu. Pokud již právní moci nabylo, zpětvzetí není účinné.

Odst. 3 výše uvedeného paragrafu dále říká, že jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím návrhu nesouhlasí z vážných důvodů, soud rozhodne, že toto zpětvzetí není účinné. Pokud o věci ještě nebylo rozhodnuto, pokračuje soud tedy po právní moci usnesení v řízení. Toto ale neplatí, dojde-li ke zpětvzetí návrhu dříve, než začalo jednání dle odst. 4 tohoto paragrafu.

Podobné články

Ostatní

Podvod v internetovém prostředí – jaké jsou jeho nejčastější formy, na co si dát pozor a jak se mu vyhnout?

Trestný čin podvodu ve smyslu § 209 trestního zákoníku je tzv. obohacovacím trestným činem, to znamená, že vyžaduje, aby jeho pachatel sebe nebo jiného na úkor oběti obohatil, a to konkrétně tím, že oběť podvodu záměrně uvede v omyl, využije jejího omylu, o kterém ví, nebo před obětí zamlčí podstatné informace, tedy takové, které kdyby oběť znala, tak s podvodníkem nebude jednat či bude jednat za jiných podmínek.

Read More »
Ostatní

Jak získat státní občanství?

Jak získat státní občanství? Ostatní Nejběžnějším způsobem nabytí občanství je narozením. Dítě se stane občanem, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním

Read More »