Nemáte peníze na advokáta? Zjistěte, jak se nechat zastoupit zdarmo!

Ostatní

V případě, že se potřebujete domoci svých práv soudní cestou v rámci civilního či správního řízení, a to buď tím, že jste žalující stranou, nebo i stranou žalovanou, budete s největší pravděpodobností potřebovat advokáta. Jenže ne každý si ho může dovolit, neboť soudní řízení jsou často zdlouhavá a výdaje za právní zastoupení nemilosrdně rostou. Jak v takovém případě postupovat? Máte v podstatě 3 možnosti:

 

1) Požádejte soud o přidělení právního zástupce a zároveň požádejte o odpuštění či snížení soudního poplatku. V případě, že jste žalobcem, učiňte toto podání ještě před podáním žaloby, neboť tu za vás již připraví přidělený zástupce. Zároveň však budete muset doložit své příjmy a výdaje prokazující nemožnost zaplacení právního zástupce.

 

2) Pokud vám soud nevyhoví, můžete obepsat různé advokátní kanceláře poskytující službu pro bono (právní zastoupení bez nároku na odměnu „pro veřejné blaho“).

 

3) Pokud Vám ani tato možnost nevyjde, máte ještě možnost se obrátit na Českou advokátní komoru, v tento moment ale musíte disponovat zamítavým rozhodnutím soudu ohledně žádosti dle bodu 1 a zároveň písemné potvrzení od 2 advokátů, kteří vás odmítli zastupovaz.

Je nutno doplnit, že na rozdíl od trestního řízení vám výše uvedené orgány nakonec nemusí advokáta přidělit, vše tedy záleží na jejich individuálním posouzení dané věci.Podobné články

Ostatní

Jak získat státní občanství?

Jak získat státní občanství? Ostatní Nejběžnějším způsobem nabytí občanství je narozením. Dítě se stane občanem, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním

Read More »