Nemáte peníze na advokáta? Zjistěte, jak se nechat zastoupit zdarmo!

Ostatní

V případě, že se potřebujete domoci svých práv soudní cestou v rámci civilního či správního řízení, a to buď tím, že jste žalující stranou, nebo i stranou žalovanou, budete s největší pravděpodobností potřebovat advokáta. Jenže ne každý si ho může dovolit, neboť soudní řízení jsou často zdlouhavá a výdaje za právní zastoupení nemilosrdně rostou. Jak v takovém případě postupovat? Máte v podstatě 3 možnosti:

 

1) Požádejte soud o přidělení právního zástupce a zároveň požádejte o odpuštění či snížení soudního poplatku. V případě, že jste žalobcem, učiňte toto podání ještě před podáním žaloby, neboť tu za vás již připraví přidělený zástupce. Zároveň však budete muset doložit své příjmy a výdaje prokazující nemožnost zaplacení právního zástupce.

 

2) Pokud vám soud nevyhoví, můžete obepsat různé advokátní kanceláře poskytující službu pro bono (právní zastoupení bez nároku na odměnu „pro veřejné blaho“).

 

3) Pokud Vám ani tato možnost nevyjde, máte ještě možnost se obrátit na Českou advokátní komoru, v tento moment ale musíte disponovat zamítavým rozhodnutím soudu ohledně žádosti dle bodu 1 a zároveň písemné potvrzení od 2 advokátů, kteří vás odmítli zastupovaz.

Je nutno doplnit, že na rozdíl od trestního řízení vám výše uvedené orgány nakonec nemusí advokáta přidělit, vše tedy záleží na jejich individuálním posouzení dané věci.Podobné články

Ostatní

Podvod v internetovém prostředí – jaké jsou jeho nejčastější formy, na co si dát pozor a jak se mu vyhnout?

Trestný čin podvodu ve smyslu § 209 trestního zákoníku je tzv. obohacovacím trestným činem, to znamená, že vyžaduje, aby jeho pachatel sebe nebo jiného na úkor oběti obohatil, a to konkrétně tím, že oběť podvodu záměrně uvede v omyl, využije jejího omylu, o kterém ví, nebo před obětí zamlčí podstatné informace, tedy takové, které kdyby oběť znala, tak s podvodníkem nebude jednat či bude jednat za jiných podmínek.

Read More »
Ostatní

Jak získat státní občanství?

Jak získat státní občanství? Ostatní Nejběžnějším způsobem nabytí občanství je narozením. Dítě se stane občanem, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním

Read More »