Co je to incidenční řízení a k čemu slouží?

Ostatní

Incidenční spor je takový soudní spor, který je potřeba rozhodnout pro potřebu jiného řízení, které samo pro řešení sporů není způsobilé. V tomto příspěvku se budeme zabývat incidenčním sporem v rámci insolvenčního řízení, který je v daném případě zahájen podáním návrhu s povahou žaloby. Rozhoduje zde stejný insolvenční soud, který vede dané insolvenční řízení. Tento institut je zakotven v § 159 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, podpůrně se užívá i občanský soudní řád. Soud o věci rozhoduje rozsudkem. V případě schválení smíru však soud rozhodne o věci, která je předmětem incidenčního řízení usnesením.

 

Incidenční spory v insolvenčním řízení mají několik druhů. Mezi ně patří např. spor o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, spor na základě odpůrčí žaloby či spor o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela.

Podobné články

Ostatní

Podvod v internetovém prostředí – jaké jsou jeho nejčastější formy, na co si dát pozor a jak se mu vyhnout?

Trestný čin podvodu ve smyslu § 209 trestního zákoníku je tzv. obohacovacím trestným činem, to znamená, že vyžaduje, aby jeho pachatel sebe nebo jiného na úkor oběti obohatil, a to konkrétně tím, že oběť podvodu záměrně uvede v omyl, využije jejího omylu, o kterém ví, nebo před obětí zamlčí podstatné informace, tedy takové, které kdyby oběť znala, tak s podvodníkem nebude jednat či bude jednat za jiných podmínek.

Read More »
Ostatní

Jak získat státní občanství?

Jak získat státní občanství? Ostatní Nejběžnějším způsobem nabytí občanství je narozením. Dítě se stane občanem, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním

Read More »