Co je to incidenční řízení a k čemu slouží?

Ostatní

Incidenční spor je takový soudní spor, který je potřeba rozhodnout pro potřebu jiného řízení, které samo pro řešení sporů není způsobilé. V tomto příspěvku se budeme zabývat incidenčním sporem v rámci insolvenčního řízení, který je v daném případě zahájen podáním návrhu s povahou žaloby. Rozhoduje zde stejný insolvenční soud, který vede dané insolvenční řízení. Tento institut je zakotven v § 159 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, podpůrně se užívá i občanský soudní řád. Soud o věci rozhoduje rozsudkem. V případě schválení smíru však soud rozhodne o věci, která je předmětem incidenčního řízení usnesením.

 

Incidenční spory v insolvenčním řízení mají několik druhů. Mezi ně patří např. spor o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, spor na základě odpůrčí žaloby či spor o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela.

Podobné články

Ostatní

Jak získat státní občanství?

Jak získat státní občanství? Ostatní Nejběžnějším způsobem nabytí občanství je narozením. Dítě se stane občanem, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním

Read More »