Svoboda slova - čím se vyznačuje a v čem spočívá?

Právní odpovědnost, Ostatní

Svoboda slova nebo projevu je právo vyjadřovat své názory a myšlenky, či ideje slovem, písmem, tiskem a v jiných formách, bez ohledu na to, jestli se tak děje ve veřejném či soukromém prostoru. Toto základní lidské právo je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, kde je i zmíněna nepřípustnost cenzury a právo na informace. Ani v dnešní době však právo svobody slova a nepřípustnost cenzury nejsou absolutní. Když odhlédneme od potlačování názorů a myšlenek v autoritativních režimech, tak i u nás v demokratických státech je právo na svobodu projevu a slova do jisté míry omezené. Je tomu tak, z důvodu ochrany národní bezpečnosti a společenské morálky a zdraví, zamezení rasovým a náboženským nenávistným projevům či limitování rozšíření nepravdivých a tudíž nebezpečných informací.

Podobné články

Ostatní

Podvod v internetovém prostředí – jaké jsou jeho nejčastější formy, na co si dát pozor a jak se mu vyhnout?

Trestný čin podvodu ve smyslu § 209 trestního zákoníku je tzv. obohacovacím trestným činem, to znamená, že vyžaduje, aby jeho pachatel sebe nebo jiného na úkor oběti obohatil, a to konkrétně tím, že oběť podvodu záměrně uvede v omyl, využije jejího omylu, o kterém ví, nebo před obětí zamlčí podstatné informace, tedy takové, které kdyby oběť znala, tak s podvodníkem nebude jednat či bude jednat za jiných podmínek.

Read More »
Právní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »