Kdy je splatná zápůjčka ujednaná na dobu neurčitou?

Smlouvy, Ostatní

Pokud někomu půjčíme peníze, tak je tato skutečnost považována za uzavření smlouvy o zápůjčce, pro kterou je určující, že dojde k zapůjčení věci zastupitelné – nejčastěji peněz. Při peněžních půjčkách často dochází k tomu, že si smluvní strany neujednají čas, a popřípadě místo, splatnosti. Na takovou smlouvu se pohlíží, jako by byla uzavřena na dobu neurčitou. Často se pak stává, že strany neví, jak si mají vyžádat plnění smlouvy.

 

Ve výše uvedeném případě zápůjčky uzavřené na dobu neurčitou je pro plnění rozhodující výpověď ze zápůjčky. Splatnost je v tomto případě vázána na šestitýdenní výpovědní lhůtu, během které bude vydlužitel povinen předmět zápůjčky vrátit. V zákoně je rovněž stanoveno, že smlouvu o zápůjčce lze vypovědět hned po jejím uzavření.

Podobné články

Právní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »