Kdy je splatná zápůjčka ujednaná na dobu neurčitou?

Smlouvy, Ostatní

Pokud někomu půjčíme peníze, tak je tato skutečnost považována za uzavření smlouvy o zápůjčce, pro kterou je určující, že dojde k zapůjčení věci zastupitelné – nejčastěji peněz. Při peněžních půjčkách často dochází k tomu, že si smluvní strany neujednají čas, a popřípadě místo, splatnosti. Na takovou smlouvu se pohlíží, jako by byla uzavřena na dobu neurčitou. Často se pak stává, že strany neví, jak si mají vyžádat plnění smlouvy.

 

Ve výše uvedeném případě zápůjčky uzavřené na dobu neurčitou je pro plnění rozhodující výpověď ze zápůjčky. Splatnost je v tomto případě vázána na šestitýdenní výpovědní lhůtu, během které bude vydlužitel povinen předmět zápůjčky vrátit. V zákoně je rovněž stanoveno, že smlouvu o zápůjčce lze vypovědět hned po jejím uzavření.

Podobné články

Ostatní

Porušení dobrých mravů

Porušení dobrých mravů Smlouvy, Trestní právo, ostatní, Právní odpovědnost, ostatní § 2909 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku zakotvuje povinnost škůdce nahradit škodu poškozenému,

Read More »