Kdy je splatná zápůjčka ujednaná na dobu neurčitou?

Smlouvy, Ostatní

Pokud někomu půjčíme peníze, tak je tato skutečnost považována za uzavření smlouvy o zápůjčce, pro kterou je určující, že dojde k zapůjčení věci zastupitelné – nejčastěji peněz. Při peněžních půjčkách často dochází k tomu, že si smluvní strany neujednají čas, a popřípadě místo, splatnosti. Na takovou smlouvu se pohlíží, jako by byla uzavřena na dobu neurčitou. Často se pak stává, že strany neví, jak si mají vyžádat plnění smlouvy.

 

Ve výše uvedeném případě zápůjčky uzavřené na dobu neurčitou je pro plnění rozhodující výpověď ze zápůjčky. Splatnost je v tomto případě vázána na šestitýdenní výpovědní lhůtu, během které bude vydlužitel povinen předmět zápůjčky vrátit. V zákoně je rovněž stanoveno, že smlouvu o zápůjčce lze vypovědět hned po jejím uzavření.

Podobné články

Ostatní

Jak získat státní občanství?

Jak získat státní občanství? Ostatní Nejběžnějším způsobem nabytí občanství je narozením. Dítě se stane občanem, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním

Read More »